Tarieven behandeling

Indien u aanvullend verzekerd bent declareren wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen bij uw zorgverzekeraar. 

Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over het aantal behandelingen dat in uw aanvullende pakket zit. Dit neemt niet weg dat u zelf verantwoordelijk bent voor het bijhouden van het aantal behandelingen dat u heeft gehad en wanneer u uw aanvullende pakket gaat overschrijden. Het is raadzaam om uw polisvoorwaarden goed te bekijken, zodat u weet waar u aan toe bent. 

Behandelingen die buiten de vergoeding vallen worden rechtstreeks aan u gefactureerd. Per 1 januari 2024 brengen wij de volgende tarieven in rekening:

 

 

 

 

 

Intake en onderzoek met of zonder verwijzing

€56,50

Indien u met of zonder verwijzing bij ons komt, wordt als eerste een screening uitgevoerd om na te gaan of er indicatie is voor verder fysiotherapeutisch onderzoek en of er geen contra-indicaties zijn. Indien er een indicatie voor fysiotherapie is volgt een intake en onderzoek na screening. Vervolgens stelt de fysiotherapeut een behandelplan op en legt de verkregen gegevens vast in het patiëntendossier.

Zitting fysiotherapie

€44,50

Zitting manuele therapie

€56,50

Zitting sportfysiotherapie

€44,50

Zitting oedeemtherapie

€56,50

Zitting Geriatrie Fysiotherapie

€56,50

Zitting kinderfysiotherapie

€56,50

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€66,50

Het eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek heeft als doel om meer informatie te generen ten behoeve van de diagnose en prognose met het oog op het (behandel)beleid en de fysiotherapeutische (on)mogelijkheden. Er moet wel sprake van een gerichte schriftelijke vraag van de verwijzer. De fysiotherapeut rapporteert schriftelijk aan de verwijzer. 

Toeslag zitting aan huis

€9,10

In het geval de fysiotherapeut de patiënt bezoekt buiten de praktijk, wordt de toeslag uitbehandeling gedeclareerd. 

Toeslag zitting in inrichting

€7,50

In het geval de fysiotherapeut de patiënt bezoekt in een inrichting, wordt de inrichtingstoeslag gedeclareerd. 

Niet nagekomen afspraak

€27,50

Indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van dit termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
  5. De patiënt/cliënt is zelf verantwoordelijk voor het controleren van eventuele vergoedingen door zijn/haar zorgverzekeraar.