Wij zijn er trots op de navolgende partners aan u te presenteren

Chronisch ZorgNet

Overzicht van aandoeningen

Chronisch ZorgNet zorgverleners bieden eerstelijns zorg voor de volgende aandoeningen: 

  • Perifeer arterieel vaatlijden
  • Longaandoeningen
  • Osteoporose, vallen en breken
  • Hartrevalidatie
  • Post-COVID

Meer informatie

Impuls podotherapie

Impuls Podotherapie is een moderne en innovatieve podotherapie praktijk. We hechten veel waarde aan goed contact tussen zorgvrager en zorgverlener. Persoonlijke aandacht en meedenken met het probleem om samen tot een passende oplossing te komen behoort tot ons dagelijks werk. Korte lijntjes met Fysiotherapie Van Gerven en andere zorgverleners hoort hier uiteraard ook bij om met elkaar het optimale resultaat te behalen. Impuls Podotherapie heeft goed contact in de regio met veel verschillende (sport)zorgverleners, schoenwinkels en sportzaken om de dienstverlening te optimaliseren.

Meer informatie

De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT)

De Nederlandse Vereninging voor Manuele Therapie (NVMT) is al 35 jaar de beroepsinhoudelijke vereniging voor manueel therapeuten in Nederland.

Meer informatie

Schoudernetwerk Noord-Brabant

De Fysiotherapeut

Bijna drie miljoen mensen, jong en oud, vinden jaarlijks hun weg naar de fysiotherapeut. Het kan daarbij gaan om klachten opgedaan tijdens het werk of sporten. Het kunnen ook de lichamelijke gevolgen zijn van een verkeerde beweging, een ongeluk, ziekte of, gewoon door ouder worden.

Met de fysiotherapeut bent u snel weer in beweging

De fysiotherapeut luistert naar de reden van uw komst en uw wensen tot verbetering. Hij kijkt samen met u naar uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt hij ervoor dat u weer beter kunt bewegen. Zo haalt u uit het leven wat erin zit.

Meer informatie

Sonsport

Its fun to be fit! Dat een actieve leefstijl bijdraagt aan een goede gezondheid en meer energie in het dagelijks leven is aan iedereen bekend. Bij SonSport zijn we van mening dat de combinatie van een actieve leefstijl gecombineerd met plezier beleven aan sport en bewegen bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Niet alleen sporten om je gezondheidsdoel na te streven maar ook puur voor het plezier wat je eraan beleeft.

Meer informatie

Parkinsonnet

Door de mens met parkinson centraal te stellen, samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines te verbeteren en expertise van zorgverleners te vergroten, faciliteert ParkinsonNet een optimaal netwerk van meer dan 3.900 parkinsonspecialisten. Op deze manier draagt ParkinsonNet bij aan een hoogwaardige kwaliteit van zorg.

Het ontstaan van ParkinsonNet begon met een droom. Een gedeelde droom van neuroloog Bas Bloem en beweegwetenschapper Marten Munneke. Tijdens een cursus epidemiologie in 2000 op het Nederlandse eiland Schiermonnikoog spraken zij elkaar over de complexe ziekte, de uitdagingen in veel dagelijkse activiteiten voor mensen die leven met parkinson(isme) en de noodzakelijke, gespecialiseerde, zorg vanuit veel verschillende disciplines en zorgverleners. Het idee van ParkinsonNet, een netwerk waarbij patiënt en zorgverleners samenwerken aan zorg op maat, was geboren.

Binnen de muren van het Radboudumc kreeg ParkinsonNet letterlijk en figuurlijk vorm. Het eerste, toen nog kleine, netwerk ontstond in de regio Arnhem-Nijmegen. Een netwerk bestaande uit enkel paramedici, neurologen en parkinsonverpleegkundigen.

Inmiddels zijn we heel wat jaren verder. Hebben we een landelijke dekking van netwerken en gespecialiseerde zorgverleners: van neuroloog tot fysiotherapeut, van parkinsonverpleegkundige tot seksuoloog en van diëtist tot maatschappelijk werker. En wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat ParkinsonNet leidt tot betere kwaliteit van zorg en lagere kosten. Daar zijn we trots op.

Meer informatie

Fysiovisie - Vereniging van fysiotherapiepraktijken in Zuid-Oost Brabant

Fysiovisie is een netwerk van 30 fysiotherapiepraktijken in Zuid-Oost Brabant die u zekerheid van goede zorg bieden. Alle praktijken zijn HKZ-gecertificeerd, dit is een kwaliteitskeurmerk in de zorg. Samen hebben de praktijken alle specialisaties in huis om elke fysieke klacht op de beste manier te behandelen.

Meer informatie

ClaudicatioNet

ClaudicatioNet is het landelijk netwerk van fysiotherapeuten, gespecialiseerd in het geven van gesuperviseerde looptherapie.

Het is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt.

Meer informatie

De Kinderparaplu

De kinderparaplu is een samenwerkingsverband van zorgprofessionals in Son en Breugel die ieder vanuit hun eigen vakgebied werken met kinderen en jeugd van 0 tot 18 jaar. 

Doordat we op deze manier elkaar als hulpverlener snel kunnen vinden, kunnen overleggen indien gewenst bieden we samen de optimale zorg voor uw kind. 

De samenwerking van de kinderparaplu bestaat uit kinderfysiotherapeuten, (pre)logopedisten, kinderergotherapeut, (kinder) diëtist, kind en jeugdpsycholoog en  psychomotorisch kindertherapeut.

Meer informatie

De Kaart

Het doel van de stichting is het in kaart brengen van therapeuten en zorgverleners in Son en Breugel. De missie is de zorg toegankelijker maken door samen te werken en waar nodig doorverwijzen naar andere professionals.

Meer informatie

NVFL - Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL) is in 1997 opgericht. Inmiddels bestaat de NVFL uit ruim 1000 geregistreerde leden. In 2001 is de NVFL lidvereniging geworden van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De NVFL is een duidelijke belangenbehartiger voor fysiotherapeuten die zich bezig houden met oedeemfysiotherapie en oncologiefysiotherapie.

Meer informatie

NVFK: Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie

De Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) is een beroepsvereniging  voor de kinderfysiotherapeut en is een onderdeel van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). 

Meer informatie

Geriatrienetwerk Eindhoven

Wat doet een geriatriefysiotherapeut?

Naarmate men ouder wordt kan de beweeglijkheid afnemen, hierdoor kunnen er belemmeringen of klachten ontstaan. Deze ouderen kunnen hiervoor de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut, benaderen.

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte
van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom.

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Die informeert hij dan bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Geriatrienetwerk Eindhoven heeft afspraken gemaakt met de aangesloten fysiotherapeuten in Eindhoven en omgeving en de geriaters uit Eindhoven over de behandeling en begeleiding van de patiënt.

Meer informatie

Fys'Optima

Fys’Optima is het grootste landelijke kwaliteitsnetwerk van fysiotherapiepraktijken. Fys'Optima-partners onderscheiden zich door service, kwaliteit en transparantie. Het is geen toeval dat een steeds grotere groep patiënten voor een Fys'Optima-praktijk kiest; zij hebben vertrouwen in de expertise en kernwaarden. Dit maakt Fys'Optima een vooraanstaande speler op de Nederlandse zorgmarkt.

Fys’Optima biedt niet alleen facilitaire ondersteuning, maar ook inhoudelijke en structurering van het therapieproces. Daarbij is het uitgangspunt dat actieve fysiotherapie en zelfmanagement centraal staan, zonder de waarde van passieve behandelvormen uit het oog te verliezen.

De ontwikkeling van programma’s voor doelgroepen en software om informatievoorziening en thuistraining te professionaliseren is dan ook een belangrijke toevoeging binnen het Fys'Optima netwerk.

Missie

Fys’Optima heeft als missie ervoor te zorgen dat haar partners zich volledig kunnen richten op de behandeling van hun patiënten en bewegen van hun cliënten.

Visie

De visie van Fys' Optima is samenwerken, schaalvoordeel, kennisdelen en het aanbieden van producten en diensten die leiden tot continuïteit in praktijkvoering.

Meer informatie